Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 100/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 09 września 2003 roku


w sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania i zniszczenia dokumentów zawierających informacje jawne i niejawne, które nie podlegają ustawowej ochronie.

Na podstawie postanowień zawartych w art. art. 21 i 25 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (jednolity tekst w Dz. U. Nr 22 poz. 247 z 2001 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Pani Anna Mielniczek – Sekretarz Miasta i Gminy
  2. Członkowie:
    Pan Mieczysław Kłopotowski – Kier. Ref. Gosp. Kom. i Spraw Obyw.
    Pani Pelagia Michalska – inspektor

§ 2


Komisja w składzie wymienionym w § 1 dokona brakowania nieaktualnych – za okres od dnia 1 stycznia 2003 do dnia 01 września roku 2003 (jawnych i niejawnych) dokumentów dot. akcji kurierskiej – zarówno własnych, jak i otrzymanych na stanowisku ds. wojskowych.
Brakowania dokumentów należy dokonać w terminie do dnia 30 września 2003 roku.

§ 3


Z powyższej czynności Komisja sporządzi protokół i przedłoży do mojej akceptacji, po czym dokona zniszczenia dokumentów na niszczarce w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:924
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-29 08:28:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-29 08:03:32