Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 97/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 września 2003 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/59/2003 z dnia 30 sierpnia 2003 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:  1. W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załącznik Nr 1.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:965
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-19 14:19:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-19 14:08:59