Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 94/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 sierpnia 2003 roku


w sprawie przekazania w administrowanie ZGKiM w Sztumie lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem w prawie własności wspólnych części budynku położonego w ob. geodezyjnym Barlewice, w miejscowości Czernin przy ul. Akacjowej nr 2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2003 roku

zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża zgodę na przekazanie w administrowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie lokalu użytkowego nr 2 o pow. 310,50 m2 wraz z udziałem w prawie własności wspólnych części budynku wynoszącym 0,504 części, położonego w ob. geodezyjnym Barlewice , w miejscowości Czernin przy ul. Akacjowej nr 2, usytuowanego na działce nr 125/281.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1004
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-19 13:13:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-19 13:11:30