Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
NAZWA:

Sposób udostępniania danych:

Osoba dysponująca (Imię i Nazwisko):

Telefon:

e-mail:

Godziny urzędowania:


UWAGI (np.: co nie jest udostępniane):