Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dostępne Oświadczenia Majątkowe:

 • Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_04_14_Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego.docx
  Opis: Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-04-14 10:17:47
  Autor pliku: Miłosz Belzyt
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Wzór oświadczenia majątkowego radnego Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021_04_14_Wzór oświadczenia majątkowego radnego.docx
  Opis: WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2021-04-14 10:04:05
  Autor pliku: Miłosz Belzyt
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Instruktaż wypełnienia oświadczenia majątkowego - (pobierz)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DZ. U. z 2017 roku, Poz. 2020) - (pobierz)

 


 

Oświadczenia Majątkowe za rok 2021

Oświadczenia Majątkowe za rok 2020

Oświadczenia Majątkowe za rok 2019

Oświadczenia Majątkowe za rok 2018 (w tym na koniec kadencji 2014-2018)

Oświadczenia Majątkowe za rok 2017

Oświadczenia Majątkowe za rok 2016