Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dostępne Oświadczenia Majątkowe:

  • Wzór oświadczenia majątkowego pracownika samorządowego - (pobierz)
  • Wzór oświadczenia majątkowego radnego - (pobierz)
  • Instruktaż wypełnienia oświadczenia majątkowego - (pobierz)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DZ. U. z 2017 roku, Poz. 2020) - (pobierz)

 


Oświadczenia Majątkowe za rok 2018 (w tym na koniec kadencji 2014-2018)

Oświadczenia Majątkowe za rok 2017

Oświadczenia Majątkowe za rok 2016

Oświadczenia Majątkowe za rok 2015

Oświadczenia Majątkowe za rok 2014 (w tym na koniec kadencji 2010-2014 i początek kadencji 2014-2018)

Oświadczenia Majątkowe za rok 2013

Oświadczenia Majątkowe za rok 2012

Oświadczenia Majątkowe za rok 2011

Oświadczenia Majątkowe za rok 2010 ( w tym na koniec kadencji 2006-2010 i początek kadencji 2010-2014)

Oświadczenia Majątkowe za rok 2009

Oświadczenia Majątkowe za rok 2008

Oświadczenia Majątkowe za rok 2007

Oświadczenia Majątkowe za rok 2006

Oświadczenia Majątkowe za rok 2005

Oświadczenia Majątkowe za rok 2004

Oświadczenia Majątkowe za rok 2003

Oświadczenia Majątkowe za rok 2002