Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr II/4/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 22 listopada 2002 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na okres kadencji w latach 2002 – 2006:

 1. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego

  1. Roman Samonek – przewodniczący komisji
  2. Marian Pudełko
  3. Sławomir Michalik
  4. Irena Ruszkowska
  5. Waldemar Fierek

 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

  1. Andrzej Babieczko – przewodniczący komisji
  2. Roman Samonek
  3. Irena Ruszkowska
  4. Andrzej Murawski
  5. Eugeniusz Rumiński

 3. Komisja Spraw Społecznych i Integracji Europejskiej

  1. Józef Zdziennicki – przewodniczący komisji
  2. Mirosław Grabarek
  3. Arkadiusz Dzikowski
  4. Andrzej Dziąbkowski
  5. Kazimierz Barański

 4. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

  1. Arkadiusz Dzikowski – przewodniczący komisji
  2. Andrzej Dziąbkowski
  3. Sławomir Michalik
  4. Czesław Oleksiak
  5. Eugeniusz Rumiński

 5. Komisja Statutowo-Regulaminowo

  1. Joachim Majewski – przewodniczący komisji
  2. Roman Samonek
  3. Andrzej Babieczko
  4. Józef Zdziennicki
  5. Arkadiusz Dzikowski
  6. Mirosław Grabarek

 6. Komisja Rewizyjna

  1. Mirosław Grabarek – przewodniczący komisji
  2. Marian Pudełko
  3. Józef Zdziennicki
  4. Waldemar Fierek
  5. Kazimierz Barański


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.