Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr I/1/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 18 listopada 2002 roku


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie na okres IV kadencji w latach 2002 – 2006 wybrany został Joachim Majewski.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.