Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 86/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 lipca 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych zezmianą udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Sztumie przy ul. Reja 31 A.


Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z§ 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości opłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem ustaleń dotyczących zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Sztumie przy ul. Reja 31 A, powołuję komisje w składzie:

  • Przewodniczący: Waldemar Fierek - Członek Rady Miejskiej
  • Członek: Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  • Członek: Halina Tymoszuk: Inspektor Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:849
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-18 15:29:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-18 15:15:17