Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 1/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 22 listopada 2002 r


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.Na podstawie art. 26a ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1


powołuję z dniem 22 listopada 2002 r.
Alicję Podlewską
na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1006
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-18 10:55:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-05 08:35:52