Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 81/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2003 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2003 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 roku.

TABELA


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:889
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-18 08:24:47
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-14 17:19:12