Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie


Zarządzenie Nr 76/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 czerwca 2003 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art.30. ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z mniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 z dnia 3 października 2002 roku

Zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Galla Anonima 7a, powołuję Komisję w składzie:


  1. Przewodniczący: Joachim Majewski
  2. Członek: Teresa Wasielewska
  3. Członek: Teresa Truskawa


§ 2


Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

>§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:932
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-14 14:01:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-14 13:33:37