Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 66/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dania 22 lutego 2002 r. w sprawie powołania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych
zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną gminy – Miasta i Gminy Sztum na okres 2 lat (czerwiec 2003 – czerwiec 2005)

powołuję Komisję do przeprowadzenia postepowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  1. Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  2. Członek: Teresa Wasielweska
  3. Członek: Beata Tritt
  4. Członek: Teresa Nowak

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 8 maja 2003 roku na wniosek Kierowników Referatów UMiG w Sztumie:
- Gospodarki Nieruchomościami – Teresy Wasielewskiej
- Rozwoju i Planowania Przestrzennego – Zbigniewa Tchórzewskiego.
2.Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2003 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, pok. 39.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:924
Treść wprowadził(a): Mielniczek Anna, 2003-08-14 08:55:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-31 11:44:14