Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 57/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 kwietnia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym na rzecz najemców położonym w Sztumie przy ul. Kochanowskiego.


Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położonych w Sztumie przy ul. Kochanowskiego nr 17/1 i nr 17/2 wytypowanych do sprzedaży Uchwałą nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska - Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:971
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 15:55:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-30 15:18:29