Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 56/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 kwietnia 2003 roku


w sprawie przejęcia budynku dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej położonego w Sztumie przy ul. Kochanowskiego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców.


Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu
zarządzam, co następuje:

§ 1


Wyrażam zgodę na przejęcie od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie budynku mieszkalnego dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej położonego w Sztumie przy ul. Kochanowskiego.

§ 2


Nieruchomość zabudowana budynkiem wymienionym w § 1, zgodnie z powołaną w podstawie prawnej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Sztum, została wytypowana do sprzedaży na rzecz najemcy.

§ 3


Przejęcie budynku dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej nastąpi z dniem 30 kwietnia 2003 roku.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:968
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 15:40:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-30 15:10:06