Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 54/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 kwietnia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 130, położonej w Postolinie.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 42, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 4 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 66, poz. 1510 z dnia 03 października 2002 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki położonej w Postolinie gm. Sztum oznaczonej nr 130 o pow. 0,28 ha wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja przetargowa jest zobowiązana przeprowadzić przetarg nieograniczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:866
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 15:05:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-30 14:48:15