Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 46/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie przekazania budynków gospodarczych, położonych na działce nr 148/72 w Górkach, ob. Barlewice gm. Sztum w administrowanie do ZGKiM w Sztumie.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Postanawia przekazać w administrowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie dwóch budynków gospodarczych, położonych na działce nr 148/72 w Górkach, ob. geodezyjny Barlewice gm. Sztum.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:978
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 11:34:02
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-30 12:08:55