Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 43/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2003 roku wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2003 r. określonych w punktach - 5 i 7 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003 roku dokonuje się:

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz.70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 3.612 zł na dotacje dla ZGKiM,

- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy Gmin" o kwotę 73.000 zł w celu sfinansowania wydatków na stworzenie Gminnego Centrum Informacji dla Bezrobotnych.

TABELA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:867
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 15:48:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-30 10:49:46