Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 36/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 5 marca 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2003 roku, określonych w punktach - dochody 12, wydatki 9 i 13 harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.

2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Budżetu i Finansów Nr FB. I - 3011/D/6/2000 z dnia 14 lutego 2003 r. zwiekszające plan dotacji celowej o kwotę 30.268 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:936
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 13:10:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-29 15:35:17