Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 35/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 5 marca 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.002.904 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.836.028 zł

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Uzasadnienie:

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Budżetu i Finansów Nr FB. I - 3011/D/6/2000 z dnia 14 lutego 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 30.268 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.


TABELA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:893
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 13:03:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-29 15:15:12