Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 34/C/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum.

Na podstawie § 6 pkt 2 Trybu postepowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy Sztum dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy Sztum, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań - stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - zatwierdzam

rozdział dotacji na rok 2003 dla poszczególnych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum w wysokości i na określone projekty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TABELA

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:934
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 12:59:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-12 12:55:10