Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 34/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie działek rolnych położonych w Nowej Wsi i w Czerninie.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 4 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 66, poz. 1510 z dnia 03 października 2002 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie działek położonych:

  • w Nowej Wsi oznaczonych nr 392, 388, 386, 389, 384, 383, 381/6 o pow. 25,71 ha,
  • w Czerninie obręb geodezyjny Barlewice oznaczonych nr cz. 125/216 i cz. 125/99 o pow. 1,00 ha
    wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
    powołuję Komisję w składzie:


  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami


§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:867
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 11:39:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-29 14:01:53