Urząd Miasta i Gminy

Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na okres kadencji w latach 2018 - 2023: 

 • Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
 1. Bartosz Mazerski – Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Borowska
 3. Jarosław Kazimierowicz
 4. Piotr Ostrowski
 5. Sławomir Sidorowicz

 

 • Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju
 1. Waldemar Fierek – Przewodniczący Komisji
 2. Adam Kaszubski - Zastępca Przewodniczacego Komisji
 3. Danuta Barańska
 4. Ewa Rzeszotarska
 5. Sławomir Sidorowicz

 

 • Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
 1. Mariusz Akierman – Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Siebert - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Sławomir Lipski
 4. Adam Poćwiardowski
 5. Iwona Ruszkowska

 

 • Komisja Rewizyjna
 1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Akierman
 3. Jarosław Kazimierowicz
 4. Sławomir Sidorowicz
 5. Iwona Ruszkowska

 

 • Komisja Statutowo- Regulaminowa
 1. Czesław Oleksiak – Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Akierman
 3. Danuta Barańska
 4. Waldemar Fierek
 5. Adam Kaszubski
 6. Bartosz Mazerski

 

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Danuta Barańska – Przewodnicząca Komisji
 2. Agnieszka Borowska
 3. Sławomir Lipski
 4. Piotr Siebert