Urząd Miasta i Gminy

Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na okres kadencji w latach 2018 - 2023: 

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 1.                             – Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Borowska
 3. Jarosław Kazimierowicz
 4. Piotr Ostrowski
 5. Sławomir Sidorowicz

 

Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju

 1. Waldemar Fierek – Przewodniczący Komisji
 2. Adam Kaszubski - Zastępca Przewodniczacego Komisji
 3. Danuta Barańska
 4. Ewa Rzeszotarska
 5. Sławomir Sidorowicz

 

Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 1. Mariusz Akierman – Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Siebert - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Sławomir Lipski
 4. Adam Poćwiardowski
 5. Iwona Ruszkowska

 

Komisja Rewizyjna

 1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Akierman
 3. Jarosław Kazimierowicz
 4. Sławomir Sidorowicz
 5. Iwona Ruszkowska

 

Komisja Statutowo - Regulaminowa

 1. Czesław Oleksiak – Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Akierman
 3. Danuta Barańska
 4. Waldemar Fierek
 5. Adam Kaszubski
 6.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Danuta Barańska – Przewodnicząca Komisji
 2. Agnieszka Borowska
 3. Sławomir Lipski
 4. Piotr Siebert