Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 31/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 lutego 2003 roku


w sprawie przejęcia budynku jednorodzinnego połozonego w miejscowości Piekło na działce nr 205 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntuzarządzam, co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na przejęcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Piekło, znajdującego się na działce oznaczonej numerem 205.

§ 2

Budynek wymieniony w § 1, zgodnie z powołaną w podstawie prawnej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Sztum, został wytypowany do sprzedaży na rzecz najemcy.


§ 3
 

Przejęcie budynku nastąpi w przypadku zawarcia umowy notarialnej z nabywcą nieruchomości.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.


§ 5

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:845
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 11:05:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-12 10:53:32