Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 30/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 11 lutego 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonych w Pietrzwałdzie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 4 uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. uchwałą nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 66, poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych ze sprzedażą działek oznaczonych numerami 103/1, 103/2, 103/3 o łącznej pow. 2400 m2 zabudowanych budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, położonych w Pietrzwałdzie powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami


§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:902
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 10:31:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-29 12:00:23