Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 29/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 lutego 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie, Osiedle Na Wzgórzu.


Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku § 4 Uchwały Nr XXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego Nr 66, poz. 1510 dnia 3 października 2002 r oraz § 1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomościzarządzam, co następuje:

§ 1Do czynności związanych ze sprzedażą działek oznaczonych numerami 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 , 306 i 311 położonych w Sztumie, Osiedle Na Wzgórzu powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik– Radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą w/w działek zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1037
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-12 10:12:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-12 10:05:04