Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 23/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 stycznia 2003 rokuw sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Górkach obręb geodezyjny Barlewice.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 Uchwały nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:


§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej garażem połozonej w Górkach obręb geodezyjny Barlewice na działce nr 148/32 wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, powołuję komisję w składzie:  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – Radny Rady Miejskiej w Sztumie

  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

  3. Członek: Elżbieta Oblotzka - Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:952
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-07 13:12:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-07 13:05:53