Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 8/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 6 grudnia 2002 rokuw sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków oraz między rozdziałami i paragrafami w 2002 r.


Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1

W budżecie gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,

- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w dziale 853 „Opieka społeczna” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

I. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy ogólnej dokonuje się w celu sfinansowania wydatków majątkowych w kwocie 29.000 zł na inwestycje pn. „Budowa infrastruktury technicznej w Parku Inwestycyjnym” oraz w kwocie 25.000 zł na inwestycje pn. „Dokumentacja projektowa drogi na Osiedlu Przyleśnym w Czerninie”.

II. Przeniesień planowanych wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami dokonuje się:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia wydatków dotyczących zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień 2002 r. za Krynicę Morską,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska” o kwotę 230 zł w celu sfinansowania wydatków bieżących,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” w celu sfinansowania: zakupu garnków do kuchni, żaluzji i rolet do nasłonecznionych klas, krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej, rzutnika, materiałów niezbędnych do remontu łazienek w SP w Czerninie, opału do SP w Gościszewie, okien i wykładzin do SP w Nowej Wsi, programów komputerowych i innych wydatków bieżących,
b) 80110 „Gimnazja” w celu sfinansowania: zakupu farb do malowania szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, paneli na podłogę do biblioteki, stolików i krzeseł uczniowskich, krzeseł obrotowych dla nauczycieli, materiałów do wykonania prac malarskich w Gimnazjum Nr 2 w Czerninie oraz usług remontowych w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie tj. wymiana oświetlenia w bibliotece, zakup i wymiana pompy do przepompowni, wykonanie i montaż drzwi do sali gimnastycznej, wymiana wykładziny podłogowej oraz wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
c) 80114 „Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół” w celu sfinansowania zakupu nowelizacji programu księgowego i płacowego oraz wydatków bieżących,

- w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 13.000 zł w celu sfinansowania wydatków na wyżywienie uczniów w szkołach w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85404 „Przedszkola” w celu sfinansowania: zakupu odkurzacza, drzwi z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, biurka pod komputer, materiałów do wykonania prac malarskich, wymianę oświetlenia w Przedszkolu Nr 2 w Sztumie.

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między jednostkami budżetowymi, które nie mają wpływu na zmianę w planie wydatków budżetowych.

T A B E L A

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:950
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-05 12:05:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-05 11:57:08