Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 7/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 4 grudnia 2002 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


1.Wyraża zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. określonych w punktach – dochody 11 i wydatki 13 i 15 harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.

2.Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał br. dokonuje się w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdz.85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki i ubezpieczenia społeczne” o kwotę 600 zł w związku z zawartą umową z AWRSP Oddział Terenowy w Gdańsku na dofinansowanie pomocy świadczonej na rzecz byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin.

Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał dokonuje się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.550 zł na sfinansowanie zakupu oprawy oświetleniowej dla świątecznej dekoracji Wzgórza Zamkowego.

T A B E L A

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:941
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-05 11:43:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-28 14:00:07