Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Waldemar Fierek

Funkcja:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Telefon:

(55) 277-51-83

e-mail:

waldemar.fierek@sztum.pl