Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości


I. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Komórka odpowiedzialna

Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
I piętro pokój 25
tel. 55-640-63-36

Justyna Surwiło
I piętro pokój 26
Tel. 55-640-63-96

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


III. Wymagane dokumenty

Podanie (pobierz.doc) (pobierz.pdf)
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

IV. Opłaty

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 21,00 zł.
Opłatę można wnieść:
• na konto w Banku Spółdzielczym w Sztumie nr 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
• w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta – parter pok. 1

V. Termin załatwienia sprawy

7 dni