Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

<2015>

 


08.12.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie-Etap I.

 1. (08.12.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_05_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 13:47:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (08.12.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 13:47:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (08.12.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_UMOWA_projekt_Park.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 13:47:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (08.12.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 13:47:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Dokumentacja projektowa (08.12.2015) 5.1.Park Miejski Sztum - Etap I - Etap I Park Miejski - zakres do realizacji (archiwum zip - ) - Projekt budowlany (archiwum zip - ) - Projekt wykonawczy (archiwum zip - ) - Przedmiar robót (plik pdf - ) - Specyfikacja techniczna (plik pdf - ) 5.2. Ścieżka od pasażu w kierunku Parku Miejskiego - Branża budowlana (archiwum zip - ) - Branża elektryczna (archiwum zip - ) - Przedmiar robót (plik pdf - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Etap_I_Park_Miejski_zakres_do_realizacji.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 13:49:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.15 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Projekt_budowlany.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:07:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 40.19 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Projekt_wykonawczy.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:21:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 39.36 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Przedmiary_robot_PARK_ETAP_I.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:24:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 6.84 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Specyfikacja_techniczna_Park_Miejski_Sztum.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:25:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.51 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Branza_budowlana.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:18:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.67 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Branza_elektryczna.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:18:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.70 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_08_Przedmiar_sciezka_od_pasazu_w_kierunku_parku.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-08 14:18:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (10.12.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_10_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-10 13:16:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (17.12.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wyjasnienia_SIWZ_2_17_12_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-17 08:50:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (17.12.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zmiana_ogloszenia_17_12_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-17 08:50:51
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (17.12.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (3)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_17_wyjasnienie_SIWZ_3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-17 12:51:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (18.01.2016)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-01-18 11:00:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

01.12.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

 1. (01.12.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_01_ogloszenie.html
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-01 13:48:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: html
 2. (01.12.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_01_specyfikacja_dobra_2015.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-01 13:48:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.98 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (02.12.2015)
  Zmiana SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_02_zmiana_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-02 12:03:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (15.12.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_12_15_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-12-15 13:14:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

26.11.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

 1. (26.11.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_11_26_ogloszenie_o_przetargu.html
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-11-26 12:57:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: html
 2. (26.11.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_11_26_specyfikacja.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-11-26 12:58:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (27.11.2015)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_11_27_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-11-27 12:27:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

13.10.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont drogi stanowiącej własność gminy z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie dz. nr 6 i 400 w Parowach obręb Nowa Wieś

 1. (13.10.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:08:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.10.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_SIWZ_yumby.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:08:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.10.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_UMOWA_plyty_yumbo_PAROWY_I.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:08:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (13.10.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:08:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Dokumentacja (13.10.2015) Przedmiar - Dokumentacja projektowa (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_PAROWY_Przedmiar_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:10:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:10:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.65 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6. (30.10.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2015_10_30.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-30 14:32:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

12.10.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi.

 1. (12.10.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_12_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-12 15:08:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.  (12.10.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_12_SIWZ_kanalizacja.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-12 15:08:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.  (12.10.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_12_Projekt_umowy_kanalizacja_II_z_nadzorem_autorskim.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-12 15:08:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.  (12.10.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_12_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-12 14:51:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5.  (12.10.2015)
  Koncepcja systemu sieci kanalizacji sanitarnej
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_12_koncepcja_kanalizacji_sanitarnej_Nowa_Wies_Sztumska_Zajezierze.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-12 15:08:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 42.51 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6. (19.10.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_19_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-19 15:18:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (28.10.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_28_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-28 13:36:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

08.10.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego i budynków Urzędu Miasta i Gminy Sztum i jednostek organizacyjnych

 1. (08.10.2015)
  Pismo do ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_08_Pismo_do_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-08 13:11:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (08.10.2015)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_08_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-08 13:11:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.10.2015)
  Informacja o publikacji ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Informacja_o_publikacji_ogloszenia_TED.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 10:30:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (13.10.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 10:30:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (13.10.2015)
  Zestawienie punktów poboru energii (załącznik nr 1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Zestawienie_punktow_poboru_energii.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 14:03:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (13.10.2015)
  Formularz cenowy ( załącznik nr 2)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Formularz_cenowy_(zalacznik_nr_2).xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 10:30:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 7. (13.10.2015)
  Formularz cenowy (załącznik nr 3)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Formularz_cenowy_(zalacznik_nr_3).xls
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 10:30:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 8. (13.10.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Wzor_umowy_II_(004).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 10:30:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (13.10.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_10_13_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-10-13 10:30:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. (19.11.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_11_19_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-11-19 14:22:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

13.08.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z projektem wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. (13.08.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_13_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-13 11:52:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (13.08.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_13_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-13 11:53:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (13.08.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_13_Projekt_umowy_termomodenizacja.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-13 11:52:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (13.08.2015)
  Formularz ofertowy z załacznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_13_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-13 11:52:47
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Załączniki opisujące przedmiot zamówienia (13.08.2015) Zadanie 1 (archiwum zip - ) Zadanie 2 (archiwum zip - ) Zadanie 3 (archiwum zip - ) Zadanie 4 (archiwum zip - ) Zadanie 5 (archiwum zip - ) Zadanie 6 (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_12_zadanie_1.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-12 11:41:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 18.84 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_12_zadanie_2.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-12 11:49:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 25.55 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_12_zadanie_3.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-12 11:56:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 20.04 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_12_zadanie_4.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-12 12:13:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 44.28 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_12_zadanie_5.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-12 12:18:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 14.59 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_12_zadanie_6.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-12 12:27:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 31.99 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 6.  (19.08.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wyjasnienie_SIWZ_19_08_15.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-19 15:07:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (31.08.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_31_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-31 13:57:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

17.07.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa parkingu na dz. Nr 215/6 w Koniecwałdzie

 1. (17.07.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:34:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (17.07.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:35:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (17.07.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_PRJEKT_UMOWY_roboty budowlane.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:35:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumentacja (17.07.2015) Dokumentacja projektowa (archiwum zip - ) Przedmiary robót (archiwum zip - ) Specyfikacje techniczne (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_dokumentacja_projektowa.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:32:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 44.91 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_przedmiary_robot.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:35:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_STWiORB.zip
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:36:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.69 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (17.07.2015)
  Wyrys z MPZP załącznik do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_wyrys_z_MPZP_zalacznik_do_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:37:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (17.07.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_17_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-17 12:34:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (28.07.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_28_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_(1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-28 08:53:20
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (13.08.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_13_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-13 15:09:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

15.07.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. (15.07.2015)
  Pismo do ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_15_Pismo_do_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-15 12:55:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (15.07.2015)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_15_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-15 12:55:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (20.07.2015)
  Informacja o publikacji ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_20_Informacja_o_publikacji_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-20 12:55:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (20.07.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_20_SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-20 12:55:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (20.07.2015)
  Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_20_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-20 12:55:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (20.07.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_20_Projekt_umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-20 12:55:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (20.07.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_20_Formularz_ofertowy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-20 12:55:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (23.07.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_23_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_(1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-23 14:56:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.36 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (11.08.2015)
  Pismo do ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_11_Pismo_do_ogloszenia_o_sprostowaniu_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-11 12:33:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (11.08.2015)
  Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_11_Ogloszenie_o_sprostowaniu_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-11 12:33:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (14.08.2015)
  Ogłoszenie o opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_14_Ogloszenie_o_opublikowaniu_ogloszenia_o_sprostowaniu.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-14 09:53:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (18.08.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_18_wyjasnienia_SIWZ_2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-18 15:19:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (31.08.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_08_31_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-08-31 11:56:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

01.07.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2015/2016

 1. (01.07.2015)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie.htm
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-01 16:41:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: htm
 2. (01.07.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-01 16:42:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.49 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (01.07.2015)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zal_nr_1_do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-01 16:42:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (01.07.2015)
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-01 16:42:12
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (01.07.2015)
  Załącznik nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zał. nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-01 16:42:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (01.07.2015)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zał. nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-01 16:42:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. (28.07.2015)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_07_28_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-28 15:27:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.01 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

19.06.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 1. (19.06.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 13:58:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (19.06.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 13:58:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (19.06.2015)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 13:58:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. Dokumentacja (19.06.2015) Przedmiar - Dokumentacja projektowa (archiwum zip - ) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Przedmiar_robot.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 13:58:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Dokumentacja_projektowa.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 13:56:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 20.93 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: STWiOR.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 13:59:16
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   (19.06.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: UMOWA_PROJEKT_roboty budowlane_modernizacja_boiska.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-19 14:00:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (30.06.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_06_30_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_(1).pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-30 13:38:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7.  (10.07.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-07-10 12:39:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

09.06.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. (09.06.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-09 11:44:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.32 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (09.06.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ_bitumy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-09 11:56:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (09.06.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-09 11:43:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. (09.06.2015)
  Przedmiar
  Szczegóły pliku
  Nazwa: przedmiar_ba_2015_KS.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-09 11:44:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (30.06.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2015_06_30_zawiadomienie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-30 12:46:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

15.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra, gmina Sztum

 1. (15.04.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:51:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (15.04.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:53:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (15.04.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:53:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 5.30 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumentacja projektowa (15.04.2015) projekt - architektura (archiwum zip - ) przedmiar robót (archiwum zip -) specyfikacja techniczna (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: projekt_architektura.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:55:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 4.26 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: przedmiar_robot.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:55:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:55:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.01 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (15.04.2015)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 13:51:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (24.04.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-24 12:12:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (24.04.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-24 12:12:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (07.05.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-05-07 08:57:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

08.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum - część II

 1. (08.04.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:40:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (08.04.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ_czesc_II.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:41:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Dokumentacja projektowa (08.04.2015) opis techniczny (archiwum zip - ) rysunki (archiwum zip - ) przedmiar (archiwum zip -)
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: opis_techniczny_czesc_2.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:37:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunki_czesc_2.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:39:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.44 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: przedmiar_czesc_2.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:38:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.54 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (08.04.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy_cz_2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:41:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (08.04.2015)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:39:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (13.04.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-13 14:28:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (29.04.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-29 12:57:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

08.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum - część I

 1.  (08.04.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:14:29
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.  (08.04.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ_czesc_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:18:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Dokumentacja projektowa (08.04.2015) opis techniczny (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: opis_techniczny_czesc_1.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:19:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  NIEAKTUALNY rysunki (archiwum zip - ) przedmiar (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: rysunki_czesc_1.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:20:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.30 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: przedmiar_czesc_1.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:19:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.44 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 4. (08.04.2015)
  Projekt umowy 
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy_cz_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:16:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (08.04.2015)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-08 12:15:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (13.04.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłsozenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-13 15:22:18
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (13.04.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-13 15:22:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (29.04.2015)  
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-29 13:58:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.23 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

03.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dachu Willi - Wzgórze Zamkowe w Sztumie

 1. (03.04.2015)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:35:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (03.04.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:37:37
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 4.66 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (03.04.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:40:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumnetacja projektowa (03.04.2015): Branża budowlana (archiwum zip - ) Branża elektryczna (archiwum zip - ) Przedmiar (archiwum zip - ) Specyfikacja techniczna (archiwum zip - )
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Branza_budowlana.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:43:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 7.52 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Branza_elektryczna.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:45:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.15 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: przedmiar.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:51:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Specyfikacja_techniczna.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:52:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.90 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (03.04.2015)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-03 11:36:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (13.04.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-13 12:22:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7.  (13.04.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_SIWZ_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-13 12:22:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (15.04.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 10:13:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9.  (15.04.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-15 10:17:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.85 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (30.04.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-30 13:06:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

01.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum”

 1. (01.04.2015)
  Pismo do ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Pismo_do_ogloszenia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-01 14:43:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.11 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (01.04.2015)
  Ogłoszenie
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ogloszenie_o_zamowieniu_ue.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-01 14:43:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (07.04.2015)
  Informacja o publikacji ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: pismo.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-07 11:25:03
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.68 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (07.04.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-07 11:26:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (07.04.2015)
  Opis przedmiotu zamówienia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: OPZ_odbior_odpadow.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-07 11:25:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6. (07.04.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-07 11:25:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (07.04.2015)
  Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-07 11:25:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. (23.04.2015)
  Pismo do ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Pismo_do_ogloszenia_o_sprostowaniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-23 14:31:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (23.04.2015)
  Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_sprostowaniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-23 14:31:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (23.04.2015)
  Wyjasnienia do treści SIWZ 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-23 14:32:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.45 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (27.04.2015)
  Ogłoszenie o opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Informacja_p_opublikowaniu_ogloszenia_o_sprostowaniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-27 12:18:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (13.05.2015)
  Pismo do ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Pismo_do_ogloszenia_2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-05-13 16:30:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (13.05.2015)
  Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_sprostowaniu_ogłoszenia_2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-05-13 16:30:33
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 14. (13.05.2015)
  Zmiana SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zmiana_SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-05-13 16:33:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 3.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 15.  (18.05.2015)
  Ogłoszenie o opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: informacja_2015_05_18.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-05-18 11:20:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 16.  (10.06.2015)
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: uniewaznienie_post.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-06-10 17:02:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

10.03.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie

 

 1. (10.03.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis: ogloszenie
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-10 12:16:52
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Pyzik - Kapszewicz Angelika
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (10.03.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis: siwz
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-10 12:30:41
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Pyzik - Kapszewicz Angelika
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. – załacznik nr 1 do SIWZ (10.03.2015)
  Projekt umowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: projekt_umowy.pdf
  Opis: projekt umowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-10 12:25:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Pyzik - Kapszewicz Angelika
  Rozmiar pliku: 5.97 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumentacja projektowa - archiwum zip , ,, (10.03.2015)
  cz. 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: sanitarna.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-09 15:12:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 12.28 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  cz. 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: specyfikacja_przedmiar.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-09 15:03:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.05 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  cz. 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: drogi.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-09 15:02:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 9.86 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (10.03.2015)
  Formularz ofertowy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: formularz_ofertowy.doc
  Opis: formularz ofertowy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-10 12:31:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Pyzik - Kapszewicz Angelika
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (18.03.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-18 11:24:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (20.03.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-20 11:11:13
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (20.03.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienie_do_tresci_siwz_nr_2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-20 11:11:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.40 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (20.03.2015)
  Diagram sterowania oprawy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: E02_-_Diagram_sterowania_oprawy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-20 11:12:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (23.03.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie 2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-23 15:30:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11.  (23.03.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_ SIWZ_3.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-23 15:31:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (21.04.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-04-21 14:22:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

23.02.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - ETAP II

 1. (23.02.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 14:47:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.29 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (23.02.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 14:51:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (23.02.2015)
  Projekt umowy  załącznik nr 1 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 14:54:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Dokumnetacja projektowa załącznik nr 2 do SIWZ (23.02.2015) 1) Architektura, drogi, elektryka, mur, schody organizacja ruchu (archiwum zip - , , , , ) 2) śmietniki, pochylnie, wzmiocniony chodnik z dokumentacji Ziejka (archiwum zip - ) 3) Uzgodnienia (archiwum zip - ) 4) Specyfikacje (archiwum zip - ) 5) Przedmiary (archiwum zip - )
  cz. 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_architektura_drogi_cz_1.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:18:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 7.87 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  cz. 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_architektura_drogi_cz_2.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:22:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 8.42 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  cz. 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_architektura_drogi_cz_3.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:26:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 12.24 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  cz. 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_architektura_drogi_cz_4.zip
  Opis: 01_architektura_drogi_cz_4.zip
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 18:25:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Tomasz Nikodem
  Rozmiar pliku: 17.52 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  cz. 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_architektura_drogi_cz_5.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:38:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 6.82 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 02_smietniki_pochylnie.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:45:32
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 10.50 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 03_uzgodnienia.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:49:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 13.39 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 04_specyfikacje.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:52:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 4.06 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
  pobierz
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 05_przedmiary.zip
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 15:55:00
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 2.65 MB
  Rozszerzenie pliku: zip
 5. (23.02.2015)
  Formularz ofertowy wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-23 14:51:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (26.02.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-26 16:37:10
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (26.02.2015)
  Zmiana SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zmiana_SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-26 16:37:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8. (05.03.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ (1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wyjasnienia_SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-05 14:12:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.89 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 9. (05.03.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zmiana_ogloszenia2.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-05 14:17:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 10. (05.03.2015)
  Murek1 - Szczegół wykonania murku żelbetowego przy budynku garaży
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Szczegoł_wykonania_murku_zelbetowego_przy_budynku_garazy_Murek1.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-05 14:14:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 11. (05.03.2015)
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: STWiORB_drogi_poprawione.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-05 14:13:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 1.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 12. (10.03.2015)
  Wyjaśnienie do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wyjasnienia_do_tresci_siwz_3.pdf
  Opis: wyjasnienie do siwz 10.03
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-10 12:57:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Pyzik - Kapszewicz Angelika
  Rozmiar pliku: 0.39 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 13. (30.03.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-30 13:02:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

06.02.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Oczyszczanie chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo - rowerowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. (06.02.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-06 12:27:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.33 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.  (06.02.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-06 12:30:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.53 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.  (06.02.2015)
  Opis przedmiotu zamówienia załacznik nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Opis_przedmiotu_zamowienia_z_zalacznikami.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-06 12:28:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.  (06.02.2015)
  Projekt umowy załącznik nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy_z_zalacznikami.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-06 12:30:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.82 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.  (06.02.2015)
  Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania załacznik nr 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-06 12:27:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6.  (02.03.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-03-02 13:47:43
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.25 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

19.01.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej w gminie Sztum

 1. (19.01.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zam.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-19 14:10:11
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (19.01.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-19 14:15:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.54 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (19.01.2015)
  Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-19 14:13:38
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 2.59 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (19.01.2015)
  Projekt umowy - załącznik nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-19 14:14:58
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.99 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (19.01.2015)
  Formularz ofertowy - załącznik nr 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-19 14:16:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (04.02.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_bip.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-04 09:44:50
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.22 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

12.01.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Bieżące utrzymanie bulwaru zamkowego - fosy, ścieżek pieszo-rowerowych wokół jeziora Zajezierskiego i miejsca rekreacji w Zajezierzu.

 1. (12.01.2015)
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-12 10:42:40
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.34 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2. (12.01.2015)
  SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: SIWZ.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-12 10:44:42
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.61 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. (12.01.2015)
  Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-12 10:43:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 3.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. (12.01.2015)
  Projekt umowy - załącznik nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt_umowy.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-12 10:44:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 1.83 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5. (12.01.2015)
  Formularz ofertowy - załącznik nr 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_ofertowy.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-12 10:42:28
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. (20.01.2015)
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-20 09:06:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. (20.01.2015)
  Wyjaśnienia do treści SIWZ
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wyjasnienie_do_tresci_siwz.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-01-20 09:06:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.35 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8.  (06.02.2015)
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystnaiejszej_oferty.pdf
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2015-02-06 10:21:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.28 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf