Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z COVID-19

W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanymi epidemią koronawirusa Covid-19, Rada Miejska w Sztumie na sesji w dniu 06.05.2020r. podjęła uchwałę nr XX.148.2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid -19

1.    Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

2.    Komórka odpowiedzialna

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22      
Tel. 55-640-63-35
Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Tel. 55-640-63-37

3.    Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00

4.    Opis procedury
Zwolnienie z podatku od nieruchomości skierowane jest do przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości i których działalność gospodarcza została ograniczona rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stan u epidemii, i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30%.
Zwolnienie przyznane będzie za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2020r.

5.    Wymagane dokumenty
-informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1/deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (z załącznikami) – do pobrania https://bip.sztum.pl/194.html
- formularz informacji dot. pomocy publicznej
- oświadczenie

6.    Termin załatwienia sprawy
30 dni

Do pobrania:
- uchwała RM w Sztumie nr XX.148.2020 z dnia
- druk informacji pomoc publiczna
- oświadczenie