Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Sprawozdania

07.05.2019 - Sprawozdania finansowe za 2018 rok

  1. Bilans - pobierz
  2. Informacja dodatkowa - pobierz
  3. Rachunek Zysków i Strat - pobierz
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz

30.06.2020 - Sprawozdania finansowe za 2019 rok

  1. Bilans - pobierz
  2. Informacja dodatkowa - pobierz
  3. Rachunek Zysków i Strat - pobierz
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz
  5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa - pobierz