Urząd Miasta i Gminy

Transmisje z sesji

 

Transmisje z poszczególnych obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie są zamieszczone w na

stronie Urzędu Miasta i Gminy Sztum pod adresem:https://sztum.pl/aktualnosci/aktualnosci-dla-mieszkanca/