Urząd Miasta i Gminy

Imienne wykazy głosowań radnych

 

Wszystkie imienne wykazy głosowań radnych z poszczególnych obrad sesji Rady Miejskiej w

 

Sztumie są zamieszczone w serwisie eSesja pod adresem:

 

www.sztum.esesja.pl (kliknij link).