Urząd Miasta i Gminy

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy użytków rolnych na terenie Gminy Sztum przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

I. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Opis sprawy

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28, 38 tej ustawy Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c. 

III. Komórka odpowiedzialna

Małgorzata Surdyka

I piętro pokój 21
tel.: (55)-640-63-37

Sylwia Lipińska

I piętro pokój 22
tel.: (55)-640-63-35

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00

IV. Wymagane dokumenty

 • Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy,
 • Podpisana umowa dzierżawy,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

V. Opłaty

 • Potwierdzenie zwolnione jest z opłaty skarbowej na mocy art. 2 § 1 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1546 )
 • Opłata skarbowa za upoważnienie do odbioru lub pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 • Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum na rachunek

74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 lub u inkasenta w punkcie informacyjnym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

7 dni, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 30 dni

 

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_12_29_wniosek potwierdzenie umowy dzierżawy.doc
  Opis: Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-12-29 12:49:36
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc