Urząd Miasta i Gminy

Zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów

I. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy


II. Komórka odpowiedzialna

Sylwia Lipińska

I piętro pokój 22
Tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Tel. 55-640-63-37

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00

III. Wymagane dokumenty

- -dowód zapłat opłaty skarbowej wniosek o wydanie zaświadczenia Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-12-29 wniosek o zaswiadczenie.doc
Opis: wniosek
Utworzono: 2020-12-29 09:56:25
Data dodania: 2020-12-30 09:56:42
Autor pliku: Sylwia Lipińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc

IV. Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 17 zł za zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. Zwolnieniu podlegają zaświadczenia wydawane do celów: alimentacyjnych, kurateli, opieki, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia oraz w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych, a także o wielkości użytków rolnych.
Opłatę można wnieść:
• na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Sztumie nr 74 8309 0000 0000 0042 2000 020
• w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta – parter pok. 1

V. Termin załatwienia sprawy

7 dni