Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Publiczny Żłobek w Sztumie

Informacje Podstawowe:
Dyrektor
Imię i Nazwisko: mgr Agnieszka Jagielska
Funkcja: Dyrektor Publicznego Żłobka w Sztumie
e-mail: agnieszka.jagielska@mgzosztum.pl
Telefon: 55 640 63 56
NIP: 579-22-55-042
REGON: 3600346538


Akty Prawne

  1. Uchwała Nr XLVIII/457/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie
  2. Uchwała Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie

Inne:

Sprawozdania