Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

<2014>  <Archiwum>


 

20.12.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum.

 1. Ogłoszenie (20.12.2013)
 2. SIWZ (20.12.2013)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (20.12.2013)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy  (20.12.2013)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania)  (20.12.2013)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania (20.12.2013)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenia , że oferowane dostawy odpowiadają  określonym przez Zamawiającego wymaganiom (20.12.2013)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.12.2013)
 9. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (27.12.2013)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ (27.12.2013)
 11. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (30.12.2013)
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (27.01.2014)

 

17.12.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.12.2013)
 2. SIWZ (17.12.2013)
 3. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (17.12.2013)
 4. Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia (17.12.2013)
 5. Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia (17.12.2013)
 6. Załącznik nr 4 projekt umowy (17.12.2013)
 7. Załącznik nr 5 Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (17.12.2013)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.12.2013)
 9. Zmiana SIWZ (20.12.2013)
 10. Wyjasnienia do treści SIWZ (20.12.2013)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.01.2014)

 

22.10.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego dla miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.10.2013)
 2. SIWZ (22.10.2013)
 3. Projekt umowy (22.10.2013)
 4. Formularz oferty (z załacznikami do wykorzystania) (22.10.2013)
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ (25.10.2013)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (25.10.2013) 
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.10.2013)
 8. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (28.10.2013)
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (28.10.2013)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ 4 (28.10.2013)
 11. Wyjaśnienia do treści SIWZ 5 (29.10.2013)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.11.2013)

 

14.10.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i tasm dla miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (14.10.2013)
 2. SIWZ (14.10.2013)
 3. Zestawienie materiałów biurowych 2014 i 2015 (14.10.2013) !! Nieaktualne !!
 4. Projekt umowy (14.10.2013)
 5. Formularz oferty (z załacznikami do wykorzystania) (14.10.2013) !! Nieaktualne !!
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.10.2013)
 7. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (21.10.2013)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.10.2013)
 9. Zmiana SIWZ (2) (22.10.2013)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ (22.10.2013)
 11. Zestawienie materiałów biurowych 2014 i 2015 (22.10.2013)
 12. Formularz oferty (z załacznikami do wykorzystania) (22.10.2013)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.11.2013)

 

08.10.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczestników i uczestniczek zajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie (08.10.2013)
 2. SIWZ (08.10.2013)
 3. Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (08.10.2013)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (08.10.2013)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (08.10.2013)
 6. Zał. nr 4-8 do SIWZ - Oświadczenia (08.10.2013)
 7. Zał. nr 9 do SIWZ - Lista podmiotów (08.10.2013)
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.10.2013)

 

07.10.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie cz. II - budowa muru oporowego

 1. Ogłoszenie (07.10.2013) 
 2. SIWZ (07.10.2013) 
 3. Projekt umowy (07.10.2013) 
 4. Formularz oferty (z załącznikami do wykorzystania) (07.10.2013) 
 5. Dokumentacja projektowa (pobierz - archiwum zip) (07.10.2013)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.10.2013)

 

07.10.2013 - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne  dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie (07.10.2013)
 2. SIWZ (07.10.2013)
 3. Zał. 1 - Formularz ofertowy (07.10.2013)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1 (j. angielski - Gimnazjum Sztum) (07.10.2013)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2 (j. angielski - Gimnazjum Dzierzgoń) (07.10.2013)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 3 (j. angielski - SP Nr 2 Sztum) (07.10.2013)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 4 (fizyka - Gimnazjum Czernin) (07.10.2013)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 5 (j. ojczysty - SP Bągart) (07.10.2013)
 9. Zał. nr 7-9 do SIWZ - Oświadczenia (07.10.2013)
 10. Zał. nr 10 do SIWZ - Lista podmiotów(07.10.2013)
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.10.2013)

 

26.09.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (26.09.2013)
 2. SIWZ (26.09.2013)
 3. Projekt umowy (26.09.2013)
 4. Formularz oferty ( z załącznikami do wykorzystania) (26.09.2013)
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.10.2013)

 

24.09.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Uśnice na działkach nr 114/1, 114/2 169, 226,328/6, 331/4, 332, 328/7.

 1. Ogłoszenie (24.09.2013)
 2. SIWZ (24.09.2013)
 3. Projekt umowy (24.09.2013)
 4. Załącznik nr 1 do umowy - Przedmiar robót (24.09.2013)
 5. Załącznik nr 2 do umowy - załacznik graficzny obrazujący przebieg drogi (24.09.2013)
 6. Formularz oferty (z załącznikami do wykorzystania) (24.09.2013)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.10.2013)

 

20.09.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie na ul. Chełmińskiej w ramach zadania pn. Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (20.09.2013)
 2. SIWZ (20.09.2013)
 3. Projekt umowy (20.09.2013)
 4. Załączniki do SIWZ (20.09.2013)
 5. Dokumentacja (20.09.2013):
  - opis techniczny i specyfikacja (pobierz - archiwum zip)
  - rysunki (pobierz - archiwum zip)
  - przedmiar (pobierz - archiwum zip)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.09.2013)
 7. Zmiana SIWZ (24.09.2013)
 8. Zmieniony formularz ofertowy (24.09.2013)
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (10.10.2013)

 

09.09.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (09.09.2013)
 2. SIWZ (09.09.2013)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (09.09.2013)
 4. Projekt umowy (09.09.2013)
 5. Formularz ofertowy wykonawcy (09.09.2013)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.09.2013)
 7. Zawiadomienie o zmianie SIWZ (1) (13.09.2013)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) (13.09.2013)
 9. Projekt umowy po zmianie z dnia 13.09.2013 (13.09.2013)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.10.2013)

 

06.09.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, osprzętu oraz akcesoriów komputerowych cz.2

 1. Ogłoszenie (06.09.2013)
 2. SIWZ (06.09.2013)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (06.09.2013)
 4. Projekt umowy (06.09.2013)
 5. Formularz ofertowy i opis urządzeń technicznych (06.09.2013)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2013)

21.08.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarki w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie (21.08.2013)
 2. SIWZ (21.08.2013)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (21.08.2013)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (21.08.2013)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (21.08.2013)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (21.08.2013)
 7. Zał. nr 5-6 do SIWZ - Oświadczenia (21.08.2013)
 8. Zał. nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów (21.08.2013)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.09.2013)

 


 

29.07.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji roboty budowlanej pn. Rewitalizacji terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami.

 1. Ogłoszenie (29.07.2013)
 2. SIWZ (29.07.2013)
 3. Formularz ofertowy z załącznikami (29.07.2013)
 4. Projekt umowy (29.07.2013)
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.08.2013)

Dokumentacja projektowa inwestycji zamieszczona została poniżej, w przetargu z dnia 04.07.2013r.

 


 

10.07.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie - Etap IV i V

 1. Ogłoszenie (10.07.2013)
 2. SIWZ (10.07.2013)
 3. Projekt umowy (10.07.2013)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (10.07.2013)
 5. Dokumentacja projektowa:
  5.1. Dokumentacja - Projekt budowlany  (Archiwum zip, pobierz)
  5.2. Dokumentacja - Rysunki  (Archiwum zip, pobierz)
  5.3. Dokumentacja - Przedmiar robót  (Archiwum zip, pobierz)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2013)

 


 

08.07.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa świetlicy wiejskiej w Białej Górze i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra

 1. Ogłoszenie (08.07.2013)
 2. SIWZ (08.07.2013)
 3. Formularz ofertowy (z załacznikami do wykorzystania) (08.07.2013)
 4. Projekt umowy (08.07.2013)
 5. Dokumentacja projektowa:
  5.1. Dokumentacja - boisko piłki nożnej (Archiwum zip, pobierz)
  5.2. Dokumentacja - boisko wielofunkcyjne (Archiwum zip, pobierz)
  5.3. Dokumentacja - budowa świetlicy (Archiwum zip, pobierz)
  5.4. Dokumentacja - tablice informacyjne (Archiwum zip, pobierz)
  5.5. Przedmiary (Archiwum zip, pobierz)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.07.2013)
 7. Zmiana treści SIWZ (17.07.2013)
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ (17.07.2013)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.08.2013)

 


 


04.07.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami.

 1. Ogłoszenie (04.07.2013)
 2. SIWZ (04.07.2013)
 3. Formularz ofertowy z załącznikami (04.07.2013)
 4. Projekt umowy (04.07.2013)
 5. Dokumentacja fotograficzna muru obronnego (Archiwum zip, cześć 1 - pobierz, cześć 2 - pobierz)
 6. Dokumentacja projektowa - fosa
  6.1. Budowa parku (Archiwum zip, cześć 1 - pobierz, cześć 2 - pobierz)
  6.2. Monitoring Wizyjny (Archiwum zip, pobierz)
  6.3. Odwodnienie terenu (Archiwum zip, pobierz)
  6.4. Zieleń (Archiwum zip, pobierz)
  6.5. Rozbiórka (Archiwum zip, pobierz)
  6.6. Specyfikacja techniczna (Archiwum zip, pobierz)
 7. Dokumentacja projektowa muru obronnego
  7.1. Aktualizacja dokumentacji muru obronnego (Archiwum zip, pobierz)
  7.2. Iluminacja muru obronnego (Archiwum zip, pobierz)
  7.3. Renowacja muru obronnego (Archiwum zip, pobierz)
 8. Przedmiary (Archiwum zip, pobierz)
 9. Warunki energetyczne na budowe przyłącza (Archiwum zip, pobierz)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.07.2013)
 11. Zmiana SIWZ (1) (11.07.2013)
 12. Wyjaśnienia do tresci SIWZ (1) (11.07.2013)
 13. Przedmiar robót dotyczący iluminacji muru obronnego (11.07.2013)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.07.2013)
 15. Zmiana SIWZ (2) (16.07.2013)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2013)

 


 

18.06.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Program funkcjonalno-użytkowy (archiwum zip - pobierz)
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.06.2013)
 6. Zmiana SIWZ (20.06.2013)
 7. Poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ (20.06.2013)
 8. Uzupełnienia do programu Funkcjonalno-użytkowego (20.06.2013)
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.06.2013)
 10. Zmiana treści SIWZ (25.06.2013)
 11. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (25.06.2013)
 12. Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunkow zamówienia (26.06.2013)
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (01.07.2013)
 14. Zmiana SIWZ (3) (01.07.2013)
 15. Wyjaśnienia do treści SIWZ (01.07.2013)
 16. Wyjaśnienia do treści SIWZ (05.07.2013)
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.08.2013)

 


 

10.06.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 2
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2
 10. Zał. nr 8-9 do SIWZ - Oświadczenia
 11. Zał. nr 10 do SIWZ - Lista podmiotów
 12. Wyjaśnienia treści SIWZ (14.06.2013)
 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2013)

 

04.06.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.06.2013)

 

03.06.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2013/2014

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy
 5. Zał. nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia
 6. Zał. nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.06.2013)

 

27.05.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek autobusowych, ścieżek pieszo - rowerowych oraz bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Projekt umowy
 5. Formularz ofertowy
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2013)

 

24.05.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Bieżące utrzymanie bulwaru zamkowego w Sztumie oraz miejsca rekreacji w Zajezierzu.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Projekt umowy
 5. Formularz ofertowy
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.05.2013)
 7. Zmiana SIWZ (28.05.2013)
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (28.05.2013)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.06.2013)

 

07.05.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz materiałów plastycznych i biurowych do oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn.: Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 Formularz oferty
 4. Zał. nr 2 Formularz cenowy dla części nr 1
 5. Zał. nr 3 Formularz cenowy dla części nr 2
 6. Zał. nr 4 Formularz cenowy dla części nr 3
 7. Zał. nr 5 Formularz cenowy dla części nr 4
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4
 12. Zał. nr 10 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1
 13. Zał. nr 11 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2
 14. Zał. nr 12 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 3
 15. Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 4
 16. Zał. nr 14-15 do SIWZ - Oświadczenia
 17. Zał. nr 16 do SIWZ - Lista podmiotów
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.05.2013)
 19. Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (10.05.2013)
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.05.2013)
 21. Wyjaśnienia treści SIWZ (14.05.2013)
 22. Zmiana treści SIWZ (14.05.2013)
 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.06.2013)

 

07.05.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja:
  - Opis techniczny i specyfikacja (pobierz - archiwum zip)
  - Dokumentacja projektowa (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiar robót (pobierz - plik pdf)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.06.2013)

 

30.04.2013 - Sztum: Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo rowerowych oraz bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zalącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy wykonawcy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 5. Projekt umowy
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.05.2013)

 

30.04.2013 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - ETAP I

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja:
  - Dokumentacja projektowa (pobierz - archiwum zip)
  - Dokumentacja zdjęciowa (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiar robót (pobierz - archiwum zip)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.05.2013)

 

24.04.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie na ul. Chełmińskiej

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja:
  - opis techniczny i specyfikacja (pobierz - archiwum zip)
  - rysunki (pobierz - archiwum zip)
  - przedmiar (pobierz - plik pdf)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.05.2013)
 7. Zmiana SIWZ (08.05.2013)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.05.2013)
 9. Zmiana SIWZ (10.05.2013)
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1(10.05.2013)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (27.05.2013)

 

15.04.2013 - Bieżące naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1
 4. Projekt umow zał. nr 2
 5. Formularz oferty (z załacznikami do wykorzystania) zał. nr 3
 6. Formularze cenowe zał nr 4
 7. Obmiar robót zał nr 5 - pobierz
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.05.2013)

 

08.04.2013 - Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Czerninie i Koślince

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Formularz cenowy
 6. Dokumentacja projektowa CZERNIN:
  1) Branża budowlana (pobierz - archiwum zip)
  2) Branża sanitarna (pobierz - archiwum zip)
  3) Charakterystyka energetyczna (pobierz - archiwum zip)
  4) Elektryka  (pobierz - archiwum zip)
  5) Przedmiar (pobierz - archiwum zip)
  6) Specyfikacja techniczna (pobierz - archiwum zip) 
 7. Dokumentacja i przedmiar KOŚLINKA (pobierz - archiwum zip)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.04.2013)
 9. Zmiana SIWZ (10.04.2013)
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (17.04.2013) 
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.05.2013)

 

05.04.2013 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy w mieście i gminie Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. Projekt umowy
 6. SIWZ (08.04.2013)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.04.2013)
 8. Zmiana SIWZ (12.04.2013)
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (12.04.2013)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.04.2013)
 11. Zmiana SIWZ (16.04.2013)
 12. Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (16.04.2013)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.04.2013)

 

 

27.03.2013 - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Sztum”. 

 1. Pismo do ogłoszenia 
 2. Ogłoszenie
 3. Informacja o publikacji ogłoszenia (02.04.2013)
 4. SIWZ (02.04.2013)
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (02.04.2013)
 6. Projekt umowy (02.04.2013)
 7. Formularz oferty (z załącznikami do wykorzystania) (02.04.2013)
 8. Zmiana ogłoszenia (04.04.2013)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.05.2013)

 

 

14.03.2013 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ
 5. Projekt umowy
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2013)
 7. Zmiana SIWZ (20.03.2013)
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 (20.03.2013)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2013)

 

 

12.03.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -  Rozbudowa monitoringu wizyjnego nad jeziorem Sztumskim w Sztumie.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Formularz cenowy
 6. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz)
 7. Przedmiar robót (archiwum zip - pobierz)
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1(22.03.2013)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.04.2013)

 

 

19.02.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja projektowa - (Archiwum zip: 1 cz. - pobierz, 2 cz. - pobierz, 3 cz. - pobierz, 4 cz. - pobierz, 5 cz. - pobierz, 6 cz. - pobierz). Archiwum zip zostało podzielone na 6 części, które należy pobrać do jednego katalogu i "rozpakować" za pomocą programu WinZip 17.
 6. Uzupełnienie do dokumentacji projektowej o przedmiary dotyczące PASAŻU. - pobierz  (20.02.2013)
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1(27.02.2013)
 8. Dokumentacja projektowa PASAŻ: (27.02.2013)
  1) Branża architektoniczna (pobierz - archiwum zip)
  2) Branża konstrukcyjna (pobierz - archiwum zip)
  3) Branża elektryczna (pobierz - archiwum zip)
  4) Branża sanitarna (pobierz - archiwum zip)
  5) Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu (pobierz - archiwum zip)
  6) Geotechnika (pobierz - archiwum zip)
  7) Specyfikacja techniczna (pobierz - archiwum zip)
  8) Sieci zewnetrzne etap II (pobierz - archiwum zip)
  9) Uzupełnienia_dokumentacji (pobierz - archiwum zip)
  10) Szczegóły architektoniczne (pobierz - archiwum zip)
  11) przedmiary robót (pobierz - archiwum zip)
 9. Dokumentacja projektowa TARGOWISKO: (27.02.2013)
  1) Branża architektoniczna (pobierz - archiwum zip)
  2) Branża konstrukcyjna (pobierz - archiwum zip)
  3) Branża elektryczna (pobierz - archiwum zip)
  4) Branża sanitarna (pobierz - archiwum zip)
  5) Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu (pobierz - archiwum zip)
  6) Geotechnika (pobierz - archiwum zip)
  7) Specyfikacja techniczna (pobierz - archiwum zip)
  8) Sieci zewnętrzne przyłącze wód etap I (pobierz - archiwum zip)
  9) Rozbiórka hali targowej oraz zaplecza higieniczno sanitarnego (pobierz - archiwum zip)
  10) Uzupełnienia dokumentacji (pobierz - archiwum zip)
  11) Przedmiary robót (pobierz - archiwum zip)
  12) Sieci zewnętrzne wod-kan. i specyfikacja etap I (pobierz - archiwum zip)
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2(05.03.2013)
 11. Rysunek zamienny nr 1 - archiwum zip - pobierz (05.03.2013)
 12. Rysunek zamienny nr 2 - archiwum zip - pobierz (05.03.2013)
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (06.03.2013)
 14. Zmiana ogłoszenia (06.03.2013)
 15. Zmiana SIWZ (06.03.2013)
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (06.03.2013)
 17. Operat wodnoprawny - archiwum zip - pobierz (06.03.2013)
 18. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 (12.03.2013)
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2013) 

15.02.2013 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy
 4. Załacznik nr 2 do SIWZ -  Projekt umowy - matematyka
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy - język angielski
 6. Załączniki nr 4-6 do SIWZ - Oświadczenia
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.03.2013)

 

 

20.12.2012- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III 

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Program funkcjonalno - użytkowy (Archiwum zip - pobierz)
 6. Wyjaśnienia treści SIWZ (28.12.2012)
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ (07.01.2013)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2013)

 

17.12.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa dróg w osiedlu Parkowym w Sztumie, wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidującej infrastruktury w ramach zadania: Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - osiedle Parkowe w Sztumie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja, przedmiary (archiwum zip podzielone na 2 części: 1 cz. - pobierz, 2 cz. - pobierz)
  Alternatywne linki do dokumentacji, przedmiary (2 archiwa zip - cz. 1 - pobierz, cz. 2 - pobierz
 6. Wyjaśnienia treści SIWZ (18.12.2012)
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (28.12.2012)
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ 3 (09.01.2013)
 9. Projekt organizacji ruchu (09.01.2013)
 10. Dokumentacja geologiczna (archiwum zip) - pobierz (09.01.2013)
 11. Wyjaśnienia treści (11.01.2013)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.01.2013)
 13. Zmiana SIWZ (15.01.2013)
 14. Wyjaśnienia treści SIWZ 5 (15.01.2013)
 15. Wyjaśnienia treści SIWZ 6 (18.01.2013)
 16. Poprawiony przedmair robót (18.01.2013)
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (23.01.2013)
 18. Zmiana SWIZ 2 (23.01.2013)
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.02.2013)

 

 

06.12.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy -  Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych - część III

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wykonawcy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis urządzeń technicznych
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ (10.12.2012)
 8. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (10.12.2012)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.12.2012)

   

 

23.11.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkolnych Ośrodków Karier w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5-7 do SIWZ - Oświadczenia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.12.2012)

 

20.11.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa monitoringu wizyjnego bulwaru nad jeziorem Sztumskim w Sztumie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Formularz cenowy
 5. Projekt umowy
 6. Dokumentacja projektowa (archiwum zip)
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ (26.11.2012)
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (07.12.2012)

 

 

19.11.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych - część III

 

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWIZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia !!! Nieaktualny !!!
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy z oświadczeniami
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy Wykonawcy !!! Nieaktualny !!!
 6. Załącznik nr 4 do SWIZ - Potwierdzenie, że oferowany sprzęt odpowiada wymogom SIWZ     !!! Nie obowiązuje !!!
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy 
 8. Zmiana SIWZ (26.11.2012)
 9. Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (26.11.2012)
 10. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWIZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (26.11.2012)
 11. Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy Wykonawcy (26.11.2012)
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (03.12.2012)

 

06.11.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Załącznik nr 1 do umowy
 6. Załącznik nr 2 do umowy
 7. Załącznik nr 3 do umowy
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.11.2012)

23.10.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zakup i montaż lamp Solarowych na terenie Miasta i Gminy Sztum cz.II

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja projektowa (archiwum zip)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.11.2012)

 

08.10.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Montaż autonomicznych punktów świetlnych wraz oprzyrządowaniem zasilanych z odnawialnych źródeł w gminie Sztum.

  

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Dokumentacja projektowa (archiwum zip)
 5. Projekt umowy
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.11.2012)

 

 

24.09.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole na działkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Przedmiar (plik pdf)
 6. Załącznik graficzny
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ (02.10.2012)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.10.2012)

 

 

13.09.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont ulicy Plebiscytowej w Sztumie na odcinku obejmującym działkę nr 600 obręb II miejscowość Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja projektowa, przedmiar
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.10.2012)

 

 

06.09.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót (archiwum zip)  !!! Nieaktualny przedmiar robót !!!
 6. Zmiana ogłoszenia (11.09.2012)
 7. Zmiana SIWZ (11.09.2012)
 8. Wyjaśnienia SIWZ (11.09.2012)
 9. Plan zagospodarowania (11.09.2012)
 10. Przedmiar robót (11.09.2012)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.10.2012)

 

 

23.08.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Konserwacja bieżąca i gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz cieku Rów Biały w ramach partycypacji w kosztach utrzymania na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Uproszczona dokumentacja projektowa
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.09.2012)

 

21.08.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie obsługi prawnej dla potrzeb Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Urzędu Miasta i Gminy Sztum i Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ (27.08.2012)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.09.2012)

 

07.08.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Konserwacja bieżąca i gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz cieku Rów Biały w ramach partycypacji w kosztach utrzymania na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Uproszczona dokumentacja projektowa
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

02.08.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
 4. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
 5. Załączniki nr 3-7 - Wykazy i oświadczenia
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.08.2012)

 

 

22.06.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Zał. nr 2 - Projekt umowy
 5. Zał. nr 3-7 - Wykazy i oświadczenia
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert oraz o unieważnieniu części nr 4 (16.07.2012)

 

 

20.06.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie
 2. SWIZ
 3. Zał. 1 - Formularz oferty
 4. Zał. 1a - Formularz cenowy dla części nr 1
 5. Zał. 1b - Formularz cenowy dla części nr 2
 6. Zał. 1c - Formularz cenowy dla części nr 3
 7. Zał. 2 - Opis przedmiotu zamówienia - część nr 1
 8. Zał. 3 - Opis przedmiotu zamówienia - część nr 2
 9. Zał. 4 - Opis przedmiotu zamówienia - część nr 3
 10. Zał. 5  - Projekt umowy dla części nr 1
 11. Zał. 6  - Projekt umowy dla części nr 2
 12. Zał. 7  - Projekt umowy dla części nr 3
 13. Zał. 8-9 - Oświadczenia
 14. Wyjaśnienie treści SIWZ (26.06.2012)
 15. Zmiana SIWZ (26.06.2012)
 16. Zmiana ogłoszenia (26.06.2012)
 17. Wyjasnienia treści SIWZ 2 (28.06.2012)
 18. Zmiana SIWZ 2 (28.06.2012)
 19. Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty (24.08.2012)

 

06.06.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ (19.06.2012)
 6. Zmiana SIWZ (19.06.2012)
 7. Zmiana ogłoszenia (19.06.2012)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.06.2012)

 

30.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wymiana starej stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
 5. Załączniki nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (archiwum zip - rozmiar 3,8 MB)
 7. Zmiana ogłoszenia (30.05.2012)
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.06.2012)

 

29.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze budynku Zespołu Szkół w Czerninie 

 1. Ogłoszenie
 2. SWIZ
 3. Załącznik 1 - Formularz oferty
 4. Załącznik 2 - Projekt umowy
 5. Załączniki 3-7 - Wykazy i oświadczenia
 6. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - rozmiar 6,3 MB)
 7. Wyjaśnienia do SIWZ (06.06.2012)
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.06.2012)

 

25.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych - książek w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 5. Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5-6 - Oświadczenia
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.06.2012)

 

 

14.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług transportowych - obsługa wyjazdów edukacyjnych organizowanych dla uczestników i uczestniczek zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - część nr 1

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Planowany harmonogram wyjazdów
 4. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 5. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 3 - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 4-6 - Oświadczenia
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.05.2012)

 

 

11.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Raz, dwa, trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - część nr 2 

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5-7 do SIWZ - Oświadczenia 
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.06.2012)

 

08.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum 

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty z załącznikami
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 5. Projekt umowy
 6. Załącznik do projektu umowy
 7. Przedmiar
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.05.2012)

 

19.04.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarze miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ
 5. Wyjaśnienie treści SIWZ (24.04.2012)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.04.2012)

 

19.04.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sztum: Świadczenie usług transportowych - obsługa wyjazdów edukacyjnych organizowanych dla uczestników i uczestniczek zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - część nr 1

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Planowany harmonogram wyjazdów
 6. Załącznik nr 3 - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 4-6 - Oświadczenia
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (11.05.2012)

 

19.04.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Sukcesywne dostawy artykułów biurowych część II

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Zestawienie artykułów biurowych
 5. Projekt umowy
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.05.2012)

 

06.04.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn.: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń - część nr 1

 1. Ogłoszenie
 2. SWIZ wraz z formularzem ofertowym i oświadczeniami
 3. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego i Załaczniki nr 5-7 - oświadczenia
 4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.04.2012)

 

19.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z Zamkiem w Malborku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja, przedmiary (archiwum zip poddzielone na 17 części - rozmiar 484 MB) -
  cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 6, cz. 7, cz. 8, cz. 9, cz. 10, cz. 11, cz. 12, cz. 13, cz. 14, cz. 15,
  cz. 16, cz. 17.
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.04.2012)

16.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ - część I
 4. Załączniki do SIWZ - część II
 5. Projekt umowy - cześć I
 6. Projekt umowy - część II
 7. Dokumentacja, przedmiary (archiwum zip)
 8. Zmiana SIWZ (19.03.2012)
 9. Zmiana ogłoszenia (19.03.2012)
 10. Wyjaśnienie treści SIWZ (22.03.2012)
 11. Dokumentacja - branża elektryczna, Czernin (archiwum zip - 22.03.2012)
 12. Zmiana SIWZ (30.03.2012)
 13. Zmiana ogłoszenia (30.03.2012)
 14. Wyjaśnienie treści SIWZ (04.04.2012)
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (05.04.2012)

 

15.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ wraz z załacznikami nr 1, 2, 3.
 3. Załacznik nr 4 do SIWZ
 4. Zmiana SIWZ (19.03.2012)
 5. Zmiana ogłoszenia (19.03.2012)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianie (19.03.2012)
 7. Wyjaśnienie treści SIWZ (20.03.2012)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.03.2012)

 

14.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -  Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie wraz z termomodernizacją i kolorystyką elewacji.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty z załącznikami do wykorzystania
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja, przedmiary (archiwum zip)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.04.2012)

 

07.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Podniesie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty z załącznikami do wykorzystania
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja, przedmiary (archiwum zip)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.04.2012)

 

07.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz oferty z załącznikami do wykorzystania
 4. Projekt umowy
 5. Dokumentacja (archiwum zip)
 6. Przedmiar
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2012)

 

02.03.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie
 2. SWIZ wraz z formularzem ofertowym i wzorami oświadczeń
 3. Formularz ofertowy i wzory oświadczeń
 4. Zał. Nr 2 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 1 do Nr 3 - pozalekcyjne fizyka
 5. Zał. Nr 3 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 4 do Nr 13 - pozalekcyjne matematyka
 6. Zał. Nr 4 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 14 do Nr 25 - blok naukowo-techniczy
 7. Zał. Nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 26 do Nr 35 - technologia informacyjna
 8. Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 36 do Nr 52 - języki obce
 9. Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 53 do Nr 61 - język ojczysty
 10. Zał. Nr 8 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 62 do Nr 91 - ZDW dla klas I-III
 11. Zał. Nr 9 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 92 do Nr 118 - korekcyjno-kompensacyjne
 12. Zał. Nr 10 do SIWZ Projekt umowy dla części zamówienia od Nr 119 do Nr 132 - logopedyczne
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.03.2012)

 

20.01.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Raz, dwa, trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ
 5. Projekt umowy
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

11.01.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i taśm

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ
 5. Projekt umowy
 6. Załącznik Nr 1 do umowy
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana ogłoszenia
 9. Wyjaśnienia SIWZ
 10. Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianie
 11. Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianie
 12. Załacznik Nr 1 do umowy po zmianie
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

27.12.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług w zakresie prac związanych z należytym utrzymaniem, bieżącą konserwacją i eksploatacją urządzeń i kolektorów sieci kanalizacji burzowej będących własnością Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Wykaz sieci kanalizacji burzowej wraz z harmonogramem
 4. Projekt umowy
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

21.12.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego dla Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Projekt umowy
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

13.12.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Administrowanie nieruchomościami gminnymi położonymi w Sztumie obręb 2 obejmującymi teren ogólnodostępny plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Załacznik nr 1 do umowy
 5. Załacznik nr 2 do umowy (harmonogram prac)
 6. Wyjaśnienia SIWZ
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

06.12.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ wraz z załacznikami
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

02.12.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa i montaż elementów na placach zabaw na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ -  Wykaz zamawianych elementów placów zabaw
 4. Projekt umowy
 5. Wyjasnienia SIWZ
 6. Wyjasnienia SIWZ 2
 7. Wyjasnienia SIWZ 3
 8. Wyjasnienia SIWZ 4
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

01.12.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy -  Dostawa pomocy dydaktycznych w tym mebli szkolnych i zestawów komputerowych w ramach projektu pn. Raz, dwa, trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cześci nr 1
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cześci nr 2
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla cześci nr 3
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla cześci nr 1
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla cześci nr 2
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla cześci nr 3
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ Oświadczenie
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

24.11.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik do SIWZ
 4. Umowa
 5. Załącznik Nr 1 do umowy
 6. Załącznik Nr 2 do umowy
 7. Załącznik Nr 3 do umowy
 8. Wyjasnienia SIWZ
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.11.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Raz, dwa, trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ wraz z formularzem ofertowym i wzorami oświadczeń
 3. Załącznik 1 Formularz ofertowy
 4. Załącznik 2 Umowa-trudności w czytaniu
 5. Załącznik 3 Umowa-trudności matematyczne
 6. Załącznik 4 Umowa-zajęcia logopedyczne
 7. Załącznik 5 Umowa-gimnastyka korekcyjna
 8. Załącznik 6 Umowa-ADHD
 9. Załącznik 7 Umowa-Liczę i bawię się
 10. Załącznik 8 Umowa-Przyroda i ekologia
 11. Załącznik 9 Umowa-zintegrowane matematyczno-przyrodnicze
 12. Załącznik 10 Umowa- Świat barw, pędzla i palety
 13. Załącznik 11 oświadczenie
 14. Załącznik 12a
 15. Załącznik 12b oświadczenie
 16. Załącznik 13 wykaz osób
 17. Załącznik 14 oświadczenie
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.10.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik do SIWZ
 4. umowa odśnieżanie dla zadania nr 1
 5. umowa odśnieżanie dla zadania nr 2
 6. umowa odśnieżanie dla zadania nr 1 i 2
 7. załacznik nr 1 do umowy
 8. załącznik nr 2 do umowy
 9. załacznik nr 3 do umowy
 10. Zmiana SIWZ
 11. Zmiana ogłoszenia
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10.10.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ze zbiornika do rowu melioracyjnego wraz z drogą - Etap I

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Dokumentacja
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.10.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Zmiana SIWZ
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.09.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Sztum.

 1. Ogłosszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Dokumentacja
 5. Pytania i odpowiedzi 1
 6. Zmiana SIWZ
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejesz oferty

08.09.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Uśnice na działce nr 233/2

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.08.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych oraz okaszanie poboczy i żywopłotów w pasie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sztum. nr

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Załączniki do umowy
 5. Pytanie nr 1 i odpowiedź
 6. Zmiana SIWZ
 7. Projekt umowy po zmianie + załacznik nr 1 ( załaczniki do umowy wykazane w poz. 4 - bez zmian)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.08.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjografii dla miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.07.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarze miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Odpowiedzi i pytania
 5. Zawiagomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.07.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Projekt umowy (doc)
 4. Zawiadomienie o wyboze najkorzystniejszej oferty

13.07.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn.: Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole - Uśnice - Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Zawiadomnienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.07.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych oraz okaszanie poboczy i żywopłotów w pasie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Załącznik nr 2 i nr 3 do projektu umowy
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.06.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum, wraz z opracowaniem ekofizjografii dla miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Projekt umowy (doc)
 4. Pytania i odpowiedzi (pdf)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu

20.06.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Sztumie -A gdyby tak ryby !!! Piknik w Sztumie

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Projekt umowy
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.06.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie bieżące terenów zielonych w obszarze Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Projekt umowy (doc)
 4. Pytania i odpowiedzi (pdf)
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

17.06.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie oraz administrowanie boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. Specyfikacja (doc)
 3. Projekt umowy (doc)
 4. Pytania i odpowiedzi (pdf)
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Zmiana do SIWZ
 7. Pytania i odpowiedzi 2
 8. Zmiana SIWZ 2
 9. Projekt umowy po zmianach
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu

16.06.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Budowę i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole - Uśnice - Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Dokumentacja remontu dróg (zip 4MB)
 4. Dokumentacja budowa ścieżki cz. 1 (zip 20MB)
 5. Dokumentacja budowa ścieżki cz. 2 (zip 16MB)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.05.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Dokumentacja projektowa cz. 1 (zip 11MB)
 4. Dokumentacja projektowa cz. 2 (zip 15MB)
 5. Dokumentacja projektowa cz. 3 (zip 11MB)
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

19.05.2011 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (doc)
 2. SIWZ (doc)
 3. Przedmiar robót (pdf)
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.04.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Utrzymanie bieżące dróg gminnych i wewnętrznych na terenia miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Wykaz robót (pdf)
 4. Wyjaśnienie treści SIWZ (pdf)
 5. Zmiana SIWZ (pdf)
 6. Zmienione załączniki do SIWZ (doc)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


14.04.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zagospodarowanie istniejącego placu zabaw na dz. nr 455, 640/2, 451/2 w Sztumie, obręb II.

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Załącznik do SIWZ, mapa dojazdu (zip)
 4. Dokumetacja projektowa (zip)
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.03.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


07.02.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Władysława IV w Sztumie

 1. Ogłoszenie (doc)
 2. SIWZ (doc)
 3. Dokumentacja projektowa (zip)
 4. Przedmiar robót (zip)
 5. Wyjaśnienia do SIWZ
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.02.2011 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (pdf)
 4. SIWZ oraz załączniki (doc)
 5. Zmiana SIWZ (doc)
 6. Zmiana SIWZ 2 (doc)
 7. Zmiana Załącznika nr 1
 8. Zmiana Projektu Umowy
 9. Pytania i odpowiedzi (pdf)
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


 

02.02.2011 - Dodatkowe roboty budowlane związane z przebudową pomostów stałych na plaży miejskiej w obrębie działek 446, 442 oraz budową mostków drewnianych na działkach nr 633/2 oraz 431 w ramach przebudowy bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie

 1. Ogłoszenie
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Wykaz (doc)
 4. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

01.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ (doc)
 3. Dokumentacja projektowa (zip 14MB)
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. Pytania i odpowiedzi cz.2
 6. Pytania i odpowiedzi cz.3
 7. Pytania i odpowiedzi cz.4
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

30.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach nr 71/6, 19, 20, 24, 137 i 209/2

 1. Ogłoszenie (pdf)
 2. SIWZ (doc)
 3. Przedmiar (pdf)
 4. Pytania i odpowiedzi
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

15.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w Sztumie- A gdyby tak ryby !!! Piknik w Sztumie.

 1. OGŁOSZENIE 
 2. SIWZ
 3. Pytania i odpowiedzi
 4. Pytania i odpowiedzi 2
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Unieważnienie postępowania

 


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1387
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2014-07-31 11:56:13
Treść wytworzył(a): Mateusz Krzysztofik, 2014-07-31 11:44:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-07-31 11:48:36