Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

I. Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Komórka odpowiedzialna

Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
I piętro pokój 25
tel. 55-640-63-36

Justyna Surwiło
I piętro pokój 26
Tel. 55-640-63-96

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00

III. Wymagane dokumenty

Wniosek (pobierz)
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Odpis aktu zgonu spadkodawcy

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub mogące być podstawą dziedziczenia (np. testament)

 

IV. Opłaty

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 21,00 zł.
Opłatę można wnieść:
• na konto w Banku Spółdzielczym w Sztumie nr 74 8309 0000 0000 0042 2000 020
• w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta – parter pok. 1

V. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni