Urząd Miasta i Gminy

Terminy płatności:

UWAGA !!!

ZMIANA KONTA BANKOWEGO DLA PŁATNOŚCI  Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Sztumie została wdrożona usługa masowej identyfikacji płatności, która umożliwia zautomatyzowanie identyfikacji wpłat. W związku z powyższym każdemu podatnikowi nadano indywidualny numer konta bankowego dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr indywidualny można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w pokoju 54 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).

 

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
• I rata – 15 marzec
• II rata – 15 maj
• III rata – 15 wrzesień
• IV rata – 15 listopad

 

Podatek rolny – osoby fizyczne
• I rata – 15 marzec
• II rata – 15 maj
• III rata – 15 wrzesień
• IV rata – 15 listopad

 

Podatek leśny – osoby fizyczne
• I rata – 15 marzec
• II rata – 15 maj
• III rata – 15 wrzesień
• IV rata – 15 listopad

 

Łączne zobowiązanie pieniężne
• I rata – 15 marzec
• II rata – 15 maj
• III rata – 15 wrzesień
• IV rata – 15 listopad

 

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne
• I rata – 15 luty
• II rata – 15 wrzesień

 

Opłata od posiadania psów
• 30 maj

 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne
• za styczeń do 31.01
• za pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca

 

Podatek rolny – osoby prawne
• I rata – 15 marzec
• II rata – 15 maj
• III rata – 15 wrzesień
• IV rata – 15 listopad

 

Podatek leśny – osoby prawne
• do 15 każdego miesiąca

 

Opłata za gospodarowanie odpadami

• do 10 każdego miesiąca