Urząd Miasta i Gminy

Opłata od posiadania psów

I. Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy


II. Komórka odpowiedzialna

Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
I piętro pokój 25
tel. 055-640-63-36
Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek 7:30-14:00

III. Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

IV. Opłaty

W 2022r. - 32 zł od każdego psa rocznie

V. Termin załatwienia sprawy

Opłata roczna płatna jest z góry do 30 maja każdego roku

VI. Uwagi

Uchwała Nr XVI.111.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru

Zgodnie z uchwałą Nr VIII.53.2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru


- wysokość opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy w 2018 roku wynosi od każdego psa 32 zł rocznie;

1/. opłata płatna jest z góry bez wezwania do 30 maja roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa;

2/. opłatę pobiera się w połowie stawki, o której mowa w par. 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego;

3/. pobór opłaty od posiadania psów dokonywany będzie w zależności od miejsca zamieszkania podatnika w drodze inkasa przez upoważnionych inkasentów 
- w mieście : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładzie Karnym, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełmińska „,
Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Osiedle Parkowe 5,7 „, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Parkowa", Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ewa", Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowa"
- na wsi : sołtysi i inkasenci oraz Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Powiśle" w Czerninie, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górkach.

Oraz bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w Banku Spółdzielczym
Nr 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 – bez prowizji bankowej.

Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej: 

- Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - (Dz. U. z 2019r., poz. 1170.)
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2020r., Dz. U. 2019 poz. 713 ze zm.