Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Audytor wewnętrzny Marzena Araszewicz

Opracowanie rocznego planu działalności audytu wewnętrznego oraz jego realizacja.

Wydawanie zaleceń mających na celu wyeliminowanie słabości kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym.

Przeprowadzanie czynności sprawdzających dot. zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań zapewniających.

Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy.

Przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1546
Treść wprowadził(a): Kędzior Emil, 2011-08-24 08:15:47
Treść wytworzył(a): Emil Kędzior, 2011-08-24 08:02:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-08-24 08:05:49