Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Dostępne Oświadczenia Majątkowe za 2008 rok:


UWAGA

Do poprawnego odczytu oświadczeń wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Adobe Arobat Reader. Program ten można pobrać pod poniższym adresem.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Oświadczenia Majątkowe Radnych:

 1. Czesław Oleksiak - za rok 2008
 2. Andrzej Babieczko - za rok 2008
 3. Kazimierz Barański - za rok 2008
 4. Tadeusz Buber-Bubrowiecki - za rok 2008
 5. Krzysztof Ciosek - za rok 2008
 6. Arkadiusz Dzikowski - za rok 2008
 7. Waldemar Fierek - za rok 2008
 8. Adam Kaszubski - za rok 2008
 9. Sylwia Monkielewicz - za rok 2008
 10. Andrzej Murawski - za rok 2008
 11. Andrzej Płóciennik - za rok 2008
 12. Bozena Rogowska - za rok 2008
 13. Piotr Rogozinski - za rok 2008
 14. Mirosława Szpalerska - za rok 2008
 15. Bartosz Mazerski - za rok 2008


Oświadczenia Majątkowe Pracowników Urzędu:


 1. Oświadczenie Majątkowe Leszka Tabora - Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2008
 2. Oświadczenie Majątkowe Alicji Podlewskiej - Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2008
 3. Oświadczenie Majątkowe Antoniego Downarowicza - Sekretarza Miasta i Gminy za rok 2008
 4. Oświadczenie majątkowe Danuty Wiatrowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy za rok 2008
 5. Oświadczenie Majątkowe Leszka Zielińskiego za rok 2008
 6. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Falkowskiej za rok 2008
 7. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Samonek za rok 2008
 8. Oświadczenie Majątkowe Ewy Ruczyńskiej za rok 2008
 9. Oświadczenie Majątkowe Małgorzaty Grzyb za rok 2008
 10. Oświadczenie Majątkowe Mieczysława Kłopotowskiego za rok 2008
 11. Oświadczenie Majątkowe Agnieszki Reksy za rok 2008
 12. Oświadczenie Majątkowe Zofii Kusztal za rok 2008
 13. Oświadczenie Majątkowe Iwony Sanewskiej za rok 2008
 14. Oświadczenie Majątkowe Teresy Wasielewskiej za rok 2008
 15. Oświadczenie Majątkowe Darii Mietlewskiej - Dura za rok 2008
 16. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Żołędowskiej za rok 2008
 17. Oświadczenie Majątkowe Reginy Lukas za rok 2008
 18. Oświadczenie Majątkowe Barbary Albrecht-Politowskiej za rok 2008
 19. Oświadczenie Majątkowe Barbary Kary za rok 2008
 20. Oświadczenie Majątkowe Grażyny Samonek za rok 2008


Oświadczenia Majątkowe Pracowników Jednostek Pomocniczych i Organizacyjnych:

 1. Oświadczenie Majątkowe Władysława Lewko - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. za rok 2008
 2. Oświadczenie Majątkowe Ryszarda Piełucia - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. za rok 2008
 3. Oświadczenie Majątkowe Andrzeja Grześkowa - Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2008
 4. Oświadczenie Majątkowe Bożeny Andrzejewskiej - Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie za rok 2008
 5. Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Bieleckiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr2 w Sztumie za rok 2008
 6. Oświadczenie Majątkowe Renaty Jagielskiej - Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie za rok 2008
 7. Oświadczenie Majątkowe Danuty Markowicz - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekle za rok 2008
 8. Oświadczenie Majątkowe Katarzyny Krzyżykowskiej - Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie za rok 2008
 9. Oświadczenie Majątkowe Aldony Ruszkowskiej - Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie za rok 2008
 10. Oświadczenie Majątkowe Dariusza Szewczaka - Dyrektora Szkoły Podstowowej w Nowej Wsi za rok 2008
 11. Oświadczenie Majątkowe Magdaleny Zimińskiej - Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie za rok 2008
 12. Oświadczenie Majątkowe Lucyny Langowskiej - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2008
 13. Oświadczenie Majątkowe Sylwi Mackiewicz - Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2008
 14. Oświadczenie Majątkowe Janiny Majczyny - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2008
 15. Oświadczenie Majątkowe Natalii Walczykowskiej - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2008

Oświadczenia Majątkowe możecie Państwo również obejrzeć w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 32 u Pani Czesławy Jaźwińskiej, oraz sekretariacie Urzędu u pani Malwiny Wiśniewskiej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2306
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2009-09-03 15:00:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-08-18 15:08:22