Urząd Miasta i Gminy

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje i nadzoruje pracę Rady oraz
  prowadzi jej obrady.
   
 2. Zwołuje sesje Rady i przewodniczy ich obradom.
   
 3. Czuwa nad porządkiem obrad.
   
 4. Kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady Gminy.
   
 5. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  podpisuje uchwały Rady.
   
 6. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania
  przez radnych ich mandatu.