Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie

 


Imię i Nazwisko: mgr Aldona Ruszkowska
Funkcja: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II
Telefon: 55 640 63 28
E-mail: sekretariat@sp1sztum.pl

Kompetencje