Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Na podstawie art. 19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA:


1.O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowę linii energetycznej średniego napięcia i GPZ, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” :
Obręb I. m. Sztum: 234/5, 234/6, 234/9, 234/10, 234/13, 235/1, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, i 236
Obręb Kępina: 13/1, 35, 39/1, 39/4, 40, 41/1, 44/3, 45/1, 46, 47, 48/1, 48/2, 50, 71, 72/1, 73/1, 73/6, 73/7, 73/8, 73/11, 73/12, i 74
Obręb Koniecwałd: 52/1, 58/2, 59/1, 92, 93/1, 95, 99, 100, 101/1, 101/2, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 113, 114, 115, 118/2, 117, 118/1, 118/2, 119, 120/3, 120/4, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 123/2, 124/1, 124/2, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199/1, 199/6, 199/7, 199/8, 200/4, 200/8, 200/9, 200/11, 201/1, 202, 204/1, 205/4, 205/5, 206, 208, 209, 210, 218/2, 220/2, 220/4, 220/5, 222, 223, 224, 225, 226, 227, i 247
2.o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: „Raportu o oddziaływaniu na środowisko Budowy linii energetycznej średniego napięcia i GPZ, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na potrzeby farmy wiatrakowej położonej na działkach w obrębie Gronajny i Koniecwałd w Gminie Sztum”.

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co do której toczy się postępowanie, można składać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum lub kierować na adres internetowy: b.falkowska@wp.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.