Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ZARZĄDZENIE Nr 138/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 listopada 2005 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 9 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIH/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
zarządzam co następuje:
§1
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Sztumie ul. Mickiewicza 16 ( Hala Targowa -pawilon nr 9 ) powołuję Komisję w składzie:
Przewodniczący- Waldemar ierek Członek - Mieczysław Kłopotowski Członek- Iwona Wyrzykowska Członek- Halina Tymoszuk
§2
Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta I Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1021
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-23 14:45:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-23 14:27:41