Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 140/05
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 20 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19, poz.177 )

zarządzam, co następuje:


§ 1

W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na roboty budowlane w zakresie remontu korytarza na II piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

Przewodniczący: Anna Mielniczek

Członkowie: Marcin Baźmierowski

Sekretarz Komisji : Teresa Nowak


§ 2

1. Postępowanie wszczęto dnia 25 października 2005 roku na wniosek Anny Mielniczek - Sekretarza Miasta i Gminy Sztum.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2005r. o godz. 1230w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul.Mickiewicza 39 pokój nr 80 ( III piętro).

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:931
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:58:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:35:21