Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 132/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 27 październikaW sprawie rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Mickiewicza nr 52 oraz ustalenia formy zbycia udziałów do gruntu.
Na podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust.2 i § 10 Uchwały Nr XLI/327/2002/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami).
Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§1
Decyduję o rozpoczęciu sprzedaży lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum, mieszczących się w budynku Nr 52 przy ul. Mickiewicza 52 w Sztumie, według zasad określonych w uchwale powołanej w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

§2
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku, o którym mowa w § 1 udziały do gruntu oznaczonego nr 361/2 i nr 362/7 o łącznej po w. 244 m2 sprzedawane będą na własność.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:840
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:31:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:25:22